Vrouwentips

Is het mogelijk om een ​​kind te dopen zonder peetouders en in welke gevallen?

Pin
Send
Share
Send
Send


De vraag hoe de peetouders te kiezen voor de doop van een kind is een van de belangrijkste in de dagen voorafgaand aan de opdracht van dit grote sacrament. Van daaruit zal de keuze van de ouders van het kind zijn hoe succesvol, die manier van spirituele groei die hij in veel opzichten zou moeten doorstaan, hangt ervan af. Daarom zullen we proberen dit probleem volledig te begrijpen en indien mogelijk fouten vermijden.

Wanneer moet de baby worden gedoopt?

De eerste en belangrijkste gebeurtenis in het leven van een pasgeborene is de rite van de heilige doop. Betreffende hoeveel dagen nadat de baby is geboren, moet het worden gedaan, er is geen strikte regel. Maar rekening houdend met de spirituele betekenis van het avondmaal, is het aan te raden om het niet zonder goede reden lange tijd uit te stellen en te proberen het sacrament in het eerste jaar van een kinderleven te laten uitvoeren.

Zowel tijdens het uitvoeren van het ritueel als in het verdere spirituele leven van de pasgedoopten spelen de peetouders die hem zijn aangesteld een belangrijke rol, die de verantwoordelijkheid op zich nemen hem op te leiden in de geest van de orthodoxie. Daarom is de vraag hoe de peetouders voor een kind te kiezen belangrijk, zodat ze in de toekomst in staat zullen zijn om de opdracht die aan hen is toevertrouwd, volledig te vervullen.

Wie kan niet bij de peetouders zijn?

Opgemerkt moet worden dat er bepaalde beperkingen zijn bij het benoemen van peetouders. In deze rol mogen de ouders van het kind zelf en bovendien personen die verwant zijn niet handelen. Ook verbieden kerkregels het toevertrouwen aan mensen die met elkaar getrouwd zijn of na verloop van tijd geacht worden eraan deel te nemen. De reden hier is vrij duidelijk. Doopgetuigen zijn mensen die in spirituele verwantschap zijn, en fysieke nabijheid tussen hen is onaanvaardbaar.

Voortzetting van het gesprek over het kiezen van peetouders voor een kind, is het noodzakelijk om te benadrukken dat ze niet alle soorten heidenen kunnen zijn, inclusief zelfs christenen van andere religies (katholieken, protestanten, lutheranen, enz.). En, natuurlijk, men moet dit niet vertrouwen aan mensen die helemaal geen gelovigen zijn of die beweren trouw te zijn, maar die niet zijn gedoopt en niet naar de kerk gaan.

Wat betreft de leeftijdsbeperkingen die worden opgelegd aan mogelijke kandidaten, kunnen meisjes peetouders zijn vanaf de leeftijd van dertien en jongens vanaf vijftien jaar. Men gelooft dat onder de voorwaarde van een juiste en juiste religieuze opvoeding op deze leeftijd, ze al in staat zijn om de verantwoordelijkheid te erkennen die aan hen is toevertrouwd en na verloop van tijd de spirituele mentors van hun petekind worden.

En ten slotte moeten personen met een psychische aandoening worden uitgesloten van de lijst met mogelijke kandidaten, omdat zij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun daden en degenen die immoreel (vanuit de kerk en universeel oogpunt) een manier van leven leiden. De monniken en nonnen kunnen ook niet de peetouders zijn.

Wie te kiezen?

De vraag hoe een peetouders voor een kind te kiezen, is echter niet beperkt tot de lijst van personen die niet geschikt zijn voor deze rol. Veel belangrijker dan de andere. Je zou moeten weten wie je als peetouders voor een kind kunt kiezen, en in dit opzicht zijn er geen duidelijk gedefinieerde grenzen, maar alleen aanbevelingen afgeleid van de levenservaring van eerdere generaties orthodoxe christenen.

Voordat je stopt met de keuze van iemand, moet je allereerst nadenken of ze hun hele leven lang zullen bidden voor hun petekind of peetdochter, want dit is een van hun hoofdverantwoordelijkheden. Dit is vooral belangrijk in de eerste jaren na de doop, omdat het kind nog steeds klein is en zich niet tot de Schepper kan wenden in gebeden. Bovendien wordt overwogen dat het gebed van degenen die de baby hebben ontvangen van het heilige lettertype een speciale kracht van genade heeft en wordt gehoord.

Hoe kies je peetouders voor een kind? Regels en tips

Elke familielid van het kind, ongeacht de mate van verwantschap, een vriend van zijn ouders of gewoon iemand die ze kennen en respecteren, kan een doop worden. Maar tegelijkertijd moet het allereerst geleid worden door de vraag of de uitverkorenen een goede raadgever en een goede spirituele opvoeder van het kind zullen zijn.

Om beter te begrijpen hoe de peetouders worden gekozen voor het kind, is het nodig om het scala aan verantwoordelijkheden dat aan elk van hen is toegewezen te schetsen. Dit zal helpen om in de toekomst veel leed en teleurstellingen te voorkomen die verband houden met de haast en ondoordachte beslissing.

Volgens de bestaande traditie moeten peetouders een dag of twee naar de kerk gaan voordat ze het avondmaal plegen en bekennen en daar de communie op zich nemen om zich te ontlasten van de last van aardse zonden, die de vestiging van spirituele eenheid met de peetzoon zou kunnen verhinderen. Rechtstreeks op de dag van de doop leggen ze zichzelf een vrijwillige functie op die zowel voedselinname als de uitvoering van huwelijkse plichten uitsluit.

Tijdens het avondmaal wordt het "symbool van het geloof" gelezen, en bovendien, als de ceremonie wordt uitgevoerd over een meisje, leest de meter de bede, en de peetvader leest de jongen voor. In dit opzicht is het belangrijk om zorgvuldig voor te bereiden, de tekst te leren en van tevoren te leren van de priester wanneer hij het gebed moet lezen en hoe.

Het is uitermate belangrijk om de peetouders voor het kind te kiezen met betrekking tot de hulp die van hen wordt verwacht tijdens de viering van de ceremonie zelf. En in de eerste plaats verwijst het naar de meter. Zij moet onder andere zorgen voor het geschenk aan het kind en voor de verschillende dingen die nodig zijn om het avondmaal te verrichten, zoals een doopoverhemd, een handdoek en natuurlijk een borstkruis dat op hem wordt gedragen. Overigens moet worden opgemerkt dat tijdens de uitvoering van het sacrament haar aanwezigheid noodzakelijk is, terwijl de peetvader er alleen bij verstek aan kan deelnemen.

Psychologisch aspect van het kiezen van de meter

Het is erg belangrijk om rekening te houden met het feit dat na het baden in het doopvont van het kind, zijn meter in zijn handen neemt, en hier is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat dit geen stress veroorzaakt voor de baby. Het is zeer wenselijk dat de kandidaat voor deze rol en voordat hij hem in haar armen hield, en hij was bekend met haar eigenschappen. Hetzelfde kan gezegd worden over de peetvader. In het hele scala van vragen met betrekking tot de keuze van peetouders voor een kind, is dit een van de belangrijkste plaatsen.

Verantwoordelijkheid voor het latere spirituele leven van het kind

Volgens de kerkleer wordt de band van het kind met degenen die hem van het heilige schrift hebben ontvangen, zelfs nog dichterbij beschouwd dan bij de echte ouders die hem het leven gaven. Ze zullen hem moeten beantwoorden bij het Laatste Oordeel en daarom is hun taak om gestaag zorg te dragen voor de spirituele groei van hun petekind.

Deze kant van hun plichten jegens hem en de kerk omvat niet alleen gesprekken over religieuze onderwerpen die de kennis van de petekind op het gebied van de orthodoxie kunnen vergroten, maar ook de introductie van het kind om naar de kerk te gaan en deel te nemen aan de eredienst. Om het beste resultaat te bereiken, moeten peetouders bovendien hun eigen spiritualiteit onwankelbaar verbeteren en een levend en overtuigend voorbeeld zijn voor een kind.

De vervanging van geloofsritueel

Het is zeer te betreuren dat het ware christelijke geloof tegenwoordig vaak wordt vervangen door het zogenaamde ritueel van het geloof. Afgezien van de grondbeginselen van de leringen van Jezus Christus, die het humanisme predikten, het offer ter wille van de naaste en berouw als een onmisbare voorwaarde voor het bereiken van het Koninkrijk van God, hopen de mensen tijdelijke aardse goederen te ontvangen door bepaalde rituele handelingen uit te voeren.

Als de oude heidenen van zo'n naïviteit vergeven zijn vanwege hun onwetendheid, nu, wanneer de Heer ons het heilige Evangelie heeft gegeven, dan rest het alleen maar om spijt te betonen van degenen die, op de vraag waarom zij een kind dopen, niet aarzelen om te zeggen: En dat is alles! Geen woord dat zij zijn eenheid in de Geest van God met de Schepper van het Universum en de mogelijkheid van hun erfenis van het Eeuwige Leven verlangen.

Hoe kies je peetouders voor een kind als ouders ongelovig zijn?

Bovendien is het de laatste jaren in de mode om kinderen te dopen, en ongelovige ouders dragen ze vaak vaak naar de heilige doopfeesten, om dit alleen te doen om bij te blijven met anderen. Ondanks dit verwelkomt de kerk de doop van de pasgeborene, ongeacht de redenen die zijn ouders hebben geleid, hoewel hij wenst dat zij een meer verantwoordelijke benadering van het heilige sacrament nemen, wat de geestelijke geboorte van hun kleine man is.

Daarom is de vraag hoe een peetouders voor een kind te kiezen van bijzonder belang, omdat zij het zijn die met hun religiositeit kunnen verzinnen wat de echte vader en moeder niet kunnen geven. In zijn beslissing kan er geen algemeen advies zijn, omdat het in elk geval individueel is en afhankelijk is van de omgeving van familieleden en vrienden waarin jonge ouders wonen. Het is een van deze mensen dat iemand op zoek moet zijn naar diegenen die door hun geloof in staat zijn om het kind te helpen het pad van spirituele groei te nemen.

Vraag gegenereerd door bijgeloof

Soms hoor je een nogal vreemde vraag over het kiezen van peetouders voor een kind in een schrikkeljaar, en is het in het algemeen mogelijk om dit sacrament uit te voeren in een jaar dat je op 29 februari in je kalender hebt staan? Deze vraag is vooral vreemd omdat, volgens de geestelijkheid zelf, er niet zoiets bestaat als een schrikkeljaar in de orthodoxe kerk, en daarom zijn er geen beperkingen aan verbonden, of het nu huwelijken, doopsels of andere sacramenten zijn. Het geloof in de mensen dat hij ongeluk brengt is de vrucht van bijgeloof en lege speculatie. Gelovigen moeten alleen de vrees voor God hebben en hopen op Zijn genade en geen angst accepteren.

Gevallen van het ritueel zonder de peetouders

Ons leven is een reeks gebeurtenissen waarin het gebeurt dat de christelijke doopritus moet worden uitgevoerd, ongeacht of er peetouders in de buurt zijn of niet.

 1. Het kind is ernstig ziek. In dit geval kan alles gebeuren, de baby kan op elk moment doodgaan, of hij zal een serieuze operatie ondergaan. Dan moet de kleine man in het ziekenhuis worden gedoopt. Deze ceremonie kan door een persoon worden uitgevoerd. Om dit te doen, breng je gewijd water uit de kerk. Als dit niet mogelijk is, neemt u de gebruikelijke. Giet vervolgens water op dit hoofd en zeg dergelijke of soortgelijke woorden: "De slaaf (a) van God (s) (naam) wordt gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. " Daarna kun je naar de kerk gaan en de predikant vragen de doop volgens alle regels te voltooien. Je kunt in de toekomst ook orthodoxe kind-peetouders ophalen.
 2. Er zijn geen mensen van het orthodoxe geloof die zich houden aan Gods wetten. Soms kunnen ouders hun baby niet toevertrouwen aan mensen die geen relatie hebben met het geloof, en het is onmogelijk om peetouders te benoemen uit vrienden en kennissen die geen kind willen opvoeden in de orthodoxie.
 3. De peetouders zijn ver weg. Er zijn situaties waarin een geliefde zich binnen een paar kilometer bevindt, maar je wilt echt dat hij de geestelijke mentor van je kind wordt. De kerk behandelt deze situatie anders. Sommige geestelijken adviseren niet om peetouders te kiezen die niet in de buurt van een peetzoon kunnen zijn. Anderen denken dat daar niets mis mee is. Iemand die zelfs ver weg is, kan deelnemen aan het leven van een kind en kan de basis geboden aan hem doorgeven.

Baptismal Councils

Het is het beste om een ​​baby te dopen in de kindertijd, dan zal het op betrouwbare wijze worden beschermd tegen al het kwaad dat in deze wereld bestaat. Bovendien is dit de wedergeboorte van de menselijke ziel.

Meestal wordt de doop uitgevoerd nadat de baby 40 dagen oud is, omdat al die tijd de moeder de kerk niet kan bijwonen en het kind bij het uitvoeren van het avondmaal zich beschermd moet voelen door de vleugel van haar moeder. Daarom, zodra een vrouw wordt gereinigd na pure zonden, kan ze onmiddellijk deelnemen aan de doop.

Als de moeder de gekozen peetvader vertrouwt, kan de doop op de achtste dag na de geboorte worden gehouden zonder haar aanwezigheid.

 • om een ​​borstkruis te krijgen. Als het in een gewone juwelierszaak wordt gekocht, moet het eerst worden geheiligd,
 • een kryzhma kopen - een handdoek om de baby af te vegen. Na het avondmaal moet het bewaard worden. Er wordt aangenomen dat het bij ziekten helpt om de conditie van het kind te verlichten. Om dit te doen, dagelijks na het baden, veegt u de kruimels af met deze handdoek,
 • maak comfortabele kleding voor de baby, zodat ze snel en gemakkelijk kan worden verwijderd en gekleed.

De rite van de doop is altijd hetzelfde. Maar om ervoor te zorgen dat de baby rustig is, moet je vroeg naar de kerk gaan, het kind laten wennen aan de nieuwe plek, dan zal hij minder nerveus en wispelturig zijn.

Daarna kunt u de babystrip voorbereiden en in een doopdoek wikkelen. Dit wordt gevolgd door de rite zelf. U hoeft zich geen zorgen te maken dat u iets verkeerd kunt doen. De vader zal je vertellen wat je moet doen.

Kerk tips

Wat adviseert de kerk als de baby geen peetouders heeft?

Probeer minstens één van de peetouders te vinden. Meid van het meisje, en de geestelijke mentor van de jongen. Kinderen moeten hun tweede ouders vertrouwen en hulp zoeken.

Als er nog steeds geen dergelijke mensen zijn, beantwoordt de kerk de vraag "Is het mogelijk om een ​​kind te dopen zonder peetouders?" Positief. Een kind moet het sacrament van de doop niet worden onthouden vanwege het gebrek aan geestelijke mentoren. Bovendien wordt deze rol bij de doop verondersteld door de priester die het ritueel uitvoert.

Vergeet niet dat het nodig is om een ​​kind te dopen, dan zal zijn leven onder de veilige wacht van de Heer en zijn beschermengel staan.

Wat is het sacrament van de doop?

Het kind moet worden gedoopt. Allereerst is het de wedergeboorte van de mens. Drie keer wordt het lichaam ondergedompeld in water, terwijl het verwijst naar de Allerheiligste Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. In de zondige aarde sterft de mens, maar verschijnt en wordt herboren voor het eeuwige leven. Argumenteerde dat als een persoon deze mysterieuze rite niet kon doorstaan, hij niet veilig naar de kerk kan gaan.

Dientengevolge, het blijkt dat een persoon bij de doop is gered van al wat slecht en onrein is. Vanaf dit punt verlaat de beschermengel mensen niet, maar volgt ze overal. Zelfs als een persoon problemen heeft, betekent dit een soort waarschuwing. Dan moet je stoppen en nadenken over wat je fout doet.

Velen zijn geïnteresseerd in de vraag of het mogelijk is om een ​​kind te dopen zonder peetouders. Immers, niet elke persoon heeft zulke vrienden die vertrouwd kunnen worden met het lot van hun baby. Om een ​​of andere reden zijn er verschillende antwoorden in elke kerk. Laten we alles in volgorde bespreken.

Op welke leeftijd om een ​​kind te dopen?

Bijna alle ouders denken er meteen aan na de geboorte van de baby. We hebben ontdekt wat de doop van het kind is. Wat moet je meer weten? Ouders vragen zich vaak af op welke leeftijd een kind moet worden gedoopt. Hiervoor zijn absoluut geen beperkingen.

Argumenteerde dat het het beste is om de baby zo snel mogelijk te dopen. De kerk accepteert kinderen uit de eerste dagen van het leven. Soms zijn er gevallen dat de baby zwak geboren is en hij heeft hulp nodig. Dan wordt de priester gevraagd om rechtstreeks naar het ziekenhuis te komen bij de moeder en de baby. Vaak herstelt de baby na de doop snel.

Wat betreft moeder, ze zou niet moeten gaan naar de tempel gedurende 40 dagen na de bevalling. Weinig karapuz heeft een inheemse persoon nodig op het moment van het mysterie van de doop. Daarom dopen ouders een kind wanneer de moeder naar de kerk kan gaan, dat wil zeggen, 41 dagen na de geboorte van de baby.

Als ouders hun kruimelige peetvader vertrouwen, is het beter om hem te dopen zonder moeder op de achtste dag. Het was op deze leeftijd dat Jezus werd gegeven aan de dienst van God. Zoals het bekend werd, zou in ieder geval de doop van het kind moeten plaatsvinden. Wat u moet weten over leeftijd, wordt beschreven in het artikel. Nu moet je uitvinden wat er nodig is voor dit mysterie.

Kookbenodigdheden voor de doop

Eerst en vooral heb je een kruis nodig, dat zegt dat het kind de nodige ceremonie heeft doorstaan. Volgens de traditie geeft het de peetvader. Tot op heden is er een grote selectie van lichaamskruisen. Ze kunnen worden gekocht bij de tempel. Kruisen kunnen de eenvoudigste of zilver of goud zijn. Als ze worden gekocht in een eenvoudige winkel, dan vóór de ceremonie, moet je ze eerst consecreren.

De meter verwerft de Kryzhma van tevoren (een speciale handdoek voor de doop). Ze wordt niet in de tempel verkocht. In de regel kiezen ouders kleding voor de doop. Het moet van een zachte, aangename stof zijn. Vergeet niet dat peetouders zich zullen uitkleden, de baby aankleden voor en na de ceremonie. Kleding moet dusdanig zijn dat het gemakkelijk kan worden verwijderd en gekleed.

Kryzhma is een overblijfsel van een kind dat voor altijd zal blijven bestaan. Daarom moet het van hoogwaardig materiaal zijn gemaakt. Er is een mening dat er een onzichtbare kracht in de kryzhma is die helpt genezen in het geval van ziekten. Als je baby zich slecht voelt, koop dan een doopdoek en veeg de baby weg na het baden in de avonduren.

Als je geïnteresseerd bent in de vraag of het mogelijk is om een ​​kind te dopen zonder peetouders, is het antwoord ja. Dat wil zeggen, het betekent niet dat de baby niemand heeft. Godfathers kunnen de vader kiezen.

De rite van de doop van het kind

De regels zijn overal hetzelfde. Eerder mochten ouders niet naar de kerk gaan voor de rite van de doop. Сегодня же нельзя переступать порог храма только матери. Отец же может снимать на камеру весь обряд, который происходит с его ребёнком. Если у вас нет подходящей пары, спросите священника, можно ли крестить ребёнка без крёстных. Где найти подходящих родителей для этого обряда, священник вам подскажет.

Родителям с малышами необходимо появиться на крещение раньше назначенного срока. Het kind moet wennen aan de atmosfeer. Dan zal hij kalm zijn en gemakkelijk het sacrament dragen.

In een tijd waarin het tijd is om naar de tempel te gaan, moet de meter de jongen en de vader - het meisje - brengen. Het kind moet op een speciale plaats voor baby's worden gezet en volledig worden ontkleed. Soms is het toegestaan ​​om de luier niet te verwijderen. Dan pakken peetouders de kleine man in het dak op.

Als de verbandprocedure voorbij is, brengen de peetouders de baby naar het lettertype om de ceremonie uit te voeren. De priester reciteert gebeden en de peetouders moeten enkele woorden na hem herhalen. Batiushka vertelt alles, dus maak je geen zorgen. Op het moment van het gebed van de meter, is het noodzakelijk om de deviatie van de duivel drie keer te herhalen. Voor God zweren ze om alle geboden te gehoorzamen en voor de peetzoon te zorgen.

Na het lezen van de gebeden heiligen ze het water, waarin de priester driemaal kruimelt. Soms bevochtig je je hoofd.

Verrassend genoeg worden kinderen na zo'n ceremonie niet ziek. Water is tenslotte heilig, het kan zelfs zieken genezen.

Dan snijdt de priester het haar van het kind door met een kruis, en de ouders sluipen de baby drie keer rond het lettertype. Pas als deze peetvader en vader de baby kleden, brengen ze hem naar de ouders. Zo eindigt de rite van de doop van het kind. De regels in elke tempel zijn hetzelfde.

Is de doop mogelijk zonder een meter?

Elke priester kan deze vraag beantwoorden. Als je een jongen doopt, moet hij een mentor hebben die zijn vader zal vervangen. Daarom had hij de peetvader nodig.

Wat betreft het meisje, ze heeft een mentor nodig als er geen moeder in de buurt is. Daarom heeft ze een meter nodig. Kies bewust een tweede moeder voor je dochter. Een meisje zou haar moeten vertrouwen en haar peetvader op elk moment om hulp kunnen vragen.

Nu kent u het antwoord op de vraag of het mogelijk is om een ​​kind zonder peetmoeder te dopen. Er is echter een perceptie dat de kerk voor iedereen zou moeten zorgen. Zelfs als er geen peetouders zijn, moeten ze het kind niet de doop ontzeggen.

Is het mogelijk om een ​​kind bij verstek te dopen?

Zoals eerder vermeld ondergaan kinderen met hun ouders het sacrament van de doop. Ze lezen gebeden, geven eden. Daarom zou afwezigheidsdoop niet moeten zijn. Immers, als iemand tijdens een ritus niet naast een kind zit, hem niet in zijn armen houdt, kan hij niet met recht als peetvader of moeder worden beschouwd.

Als u geen familie heeft, aan wie u uw kind kunt toevertrouwen, ga dan naar de priester en vraag om hulp. Hij zal je niet weigeren. De priester kan vreemden aanbieden voor de doop, zodat het ritueel van de traditie kan plaatsvinden. Als je het er niet mee eens bent, kan de priester zelf misschien wel een vader voor God worden voor je kleintje. In dit geval zal de doop plaatsvinden, de peters en meters zijn dan niet nodig. Vader zal de baby dopen, alleen de rite zal een beetje anders zijn.

Wat je moet weten, peetouders

Als u besluit deze stap bewust te nemen, moet u alle verantwoordelijkheid begrijpen die op uw schouders valt. Dit betekent niet dat je een keer per jaar alleen op de verjaardag van de baby moet worden gevierd. Doopgetuigen zijn verplicht om hun zoon of dochter spiritueel te onderwijzen.

Na de doop van de baby word je de naaste persoon na de biologische ouders. Zelfs grootouders verdwijnen naar de achtergrond. U moet begrijpen dat als de ramp biologische ouders raakt, peetouders verplicht zijn om voor het onderwijs te zorgen en door te gaan. In geen geval kan zijn petekind ontkennen. Dit is een grote zonde.

Ouders die zichzelf aan God hebben toegewijd, moeten het kind op het juiste pad brengen, hem op een moeilijk moment zowel moreel als financieel helpen. Probeer uw kind te leren bidden. Hij moet de geboden van God kennen en ze houden.

conclusie

In het artikel hebben we geprobeerd na te gaan of het mogelijk is om een ​​kind te dopen zonder peetouders. Nu weet je dat de kerk een persoon accepteert.

Bedenk echter dat de peetvaders van uw kind moeten worden gedoopt. Niet iedereen begrijpt waarom kinderen worden gedoopt, waarom het nodig is. Bedenk dat God kan helpen wanneer het mysterie van de doop van een kind voorbij is. Vanaf dit punt is de beschermengel nabij en helpt om moeilijkheden te overwinnen.

Wat moeten jonge ouders weten over peetouders?

Natuurlijk is de traditie van het doopsel van kinderen een heel oude rite, maar ondanks dit hebben jonge ouders veel vragen over de doop. Een van de belangrijkste problemen is de keuze van peetouders. Onlangs zijn in de meeste gezinnen de goede vrienden van de ouders van het kind de peetouders geworden, die graag een deel van de kosten voor de doop van de baby overnemen. Bovendien wordt het voor velen een goede traditie om hun petekinderen op vakantie te bezoeken en geschenken te geven.

Als we de rol van de peetouders beschouwen vanuit de positie van de kerk, dan moet worden opgemerkt dat de christelijke wereld hun functies op een enigszins andere manier ziet. Het is niet alleen zo dat peetouders ook ontvangers worden genoemd, omdat ze een gedoopte christen aannemen als ze hem uit het lettertype halen. In de christelijke wereld krijgt de peetvader op het moment van de doop een levenslange spirituele verbinding en wordt hij zijn mentor, waarmee hij bepaalde verplichtingen op zich neemt.

Het is vermeldenswaard dat de functies van de peetouders niet verdwijnen na de doop. Kum is een nogal spirituele rol. De grootste zorg voor de peetvader is om het kind kennis te laten maken met de christelijke wereld, om te helpen bij het vormen van zijn spirituele kijk. Het is om deze reden dat de peetouders geen persoon kunnen zijn die tot een ander geloof behoort. En de rite zelf bevat, naast de drievoudige ontkenning van Satan, de proclamatie van zijn toewijding aan het orthodoxe geloof.

Wie kan geen peetvader zijn?

De waarnemer van een orthodox kind kan niet zijn:

 1. Mensen die niet tot een geloof behoren of mensen van een ander geloof zijn niet orthodox.
 2. Mensen die niet in het bestaan ​​van God geloven, dat wil zeggen, atheïsten.
 3. Mensen die behoren tot andere takken van het christendom, bijvoorbeeld, katholicisme, protestantisme, enz.
 4. Lyuli, die geëxcommuniceerd waren.
 5. Mensen die zijn veroordeeld voor ernstige misdaden tegen goede zeden, bijvoorbeeld voor verkrachting of pedofilie.
 6. Een echtpaar kan niet de peetouders van één kind zijn.
 7. Ouders van een kind kunnen zijn peetouders niet worden.
 8. Kinderen die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt.
 9. Mensen die niet in staat zijn om hun acties en acties te controleren, bijvoorbeeld geesteszieke mensen.
 10. Mensen die een slechte levensstijl leiden, bijvoorbeeld pooiers, mensen die mensen verkopen, drugs verkopen, enz.
 11. Vertegenwoordigers van de geestelijkheid, bijvoorbeeld monniken en nonnen, maar het is vermeldenswaard dat de priester zijn eigen kind kan dopen.
 12. Mensen die niets weten over het orthodoxe geloof.

Wat als er geen peetouders zijn?

Om de rite van de doop van de baby uit te voeren, zijn peetouders nodig. In het algemeen heeft een kind volgens de regels van de christelijke kerk een peetvader nodig, maar Russische tradities veronderstellen de aanwezigheid van twee peetouders. In dit geval moeten zowel vader als moeder worden gedoopt en gelovigen in God zijn.

Als het niet mogelijk is om een ​​kind van twee peetouders te vinden, kunt u er een kiezen. In de rol van de ontvanger kan een familielid van de baby zijn, bijvoorbeeld oom, tante, grootvader, etc. Het is echter vermeldenswaard dat in extreme gevallen, wanneer de ouders van het kind geen mensen kunnen vinden die de rol van ontvanger hebben benaderd, de kerk de doop van een baby zonder peetouders toestaat. In dit geval nemen de ouders van de baby echter alle verantwoordelijkheid voor de geestelijke opvoeding van het kind.

Het is vermeldenswaard dat de geestelijkheid vandaag zegt dat dergelijke situaties in onze tijd heel gewoon zijn. Ondanks het feit dat veel mensen hun toewijding aan het geloof tonen, is het heel, heel moeilijk om echt fatsoenlijke mensen te vinden.

Er zijn enkele aanbevelingen voor het kiezen van de baby-peetouders:

 1. De toekomstige peetvader moet goed bekend zijn met de familie van de peetzoon, het is beter dat hij een geestelijke band heeft met de familieleden van de baby.
 2. De peetouders moeten dicht bij het kind blijven om contact met hem te onderhouden en in staat te zijn met hem te communiceren, hem te trainen en zijn spirituele ontwikkeling te volgen.
 3. Ontvangers moeten begrijpen dat dure geschenken een materialistische houding ten opzichte van de wereld in het kind oproepen, terwijl de peetouders vooral voor de geestelijke opvoeding van het kind moeten zorgen.

De ontvanger moet een echte steun voor het kind zijn, omdat het sacrament van de doop een geestelijke verbinding tussen hem en de peetzoon tot stand brengt.

De ritus van het avondmaal zonder de twee peetvaders

Volgens de kerkelijke voorschriften, tradities, moet de baby noodzakelijkerwijs een ontvanger van hetzelfde geslacht hebben als de peetzoon, en de tweede peetvader wordt door de ouders naar believen gekozen. Tradities die zijn vastgelegd voor het orthodoxe geloof om twee ontvangers voor een kind te hebben.

De rite van het avondmaal wordt uitgevoerd bij kinderen van kleine of volwassen leeftijd. Al op jonge leeftijd kan een baby zijn geloof niet volledig waarmaken en een belofte doen voor de Here God. Daarom wordt deze rol verondersteld door de peetouders. Ze vertegenwoordigen de belangen van de baby en bieden gebeden en beloften voor hem voor de Heer.

Het is belangrijk! Een uitzondering zal zijn wanneer de rite van het sacrament kan plaatsvinden zonder een enkele waarnemer. Dit omvat situaties waarin de doop zonder uitstel noodzakelijk is.

Dus als het kind in ernstige toestand verkeert en de kerk niet kan bereiken, zal het in dit geval niet mogelijk zijn dat de peetouders en de priester de doop houden in de ziekenhuisafdeling. Nadat het kind is hersteld, kan hij de standaardracerij van het avondmaal worden gegeven, met de aanwezigheid van peetouders en de inachtneming van alle gebruiken en regels. Er zijn gevallen geweest waarin leken ontvangers werden. Dit kunnen medische professionals zijn of gewoon patiënten in het ziekenhuis.

Waarschuwing! Strikte regels met betrekking tot het feit dat het niet is toegestaan ​​om kinderen te dopen vanwege het ontbreken van peetouders, nee. Het kind is niet schuldig dat er geen geschikte ontvangers zijn. Hij heeft het recht om het orthodoxe geloof zonder peetouders te aanvaarden!

Wat betreft volwassenen, ze zijn gemakkelijker te doen zonder peetvaders. Het is gemakkelijk om hiervan overtuigd te worden door het proces van het uitvoeren van de rite van het sacrament te lezen, waar een persoon die zich bekeert tot het orthodoxe geloof de vragen van een priester moet beantwoorden en gebeden en eden moet uitspreken. Een volwassen, externe hulp van daders in de rite is niet vereist.

Wanhoop over de afwezigheid van peters en meters is het niet waard. Traditie en statuten stelden de aanwezigheid van twee opvolgers veilig, maar verbieden om lid te worden van de kerk is verboden. In de rol van de peetoom zal de geestelijke zelf zijn.

De ritus van het avondmaal zonder vat

Als we ons wenden tot de kanunniken van de kerk, dan zijn er geen strikte regels over de doop van een kind met één ontvanger, nee. Het is echt mogelijk om een ​​peettante voor een jongen te missen, maar een peetvader is het waard om over na te denken, aangezien hij van hetzelfde geslacht is als een kind, hij zou een voordeel moeten hebben in het ritueel. Hetzelfde geldt voor meisjes, maar de peettante krijgt dan de voorkeur. Het zou verkeerd zijn om een ​​meter voor een meisje te missen.

Als er problemen zijn met de keuze van één ontvanger, dan is het mogelijk om een ​​kind te proberen op te schrijven zonder verstekelingen. Godfathers zullen het avondmaal niet bijwonen tijdens de ceremonie, maar de ontvangers voor het kind zullen worden opgenomen. Het zal een soort formaliteit zijn.

Waarschuwing! Voordat je besluit een kind te dopen zonder priester, moet je eerst naar de kerk gaan en de priester raadplegen, sommigen zullen het sacrament misschien niet laten uitvoeren.

Hoewel dit een schending van de kerkregels zal zijn, omdat elk kind en elke volwassene het orthodoxe geloof kan aanvaarden, ondanks de huidige situatie.

Het is de moeite waard om aandacht te besteden aan de doop van twee en meer kinderen. In dit geval is het niet nodig dat elke baby de peetvader apart kiest. Het is genoeg om een ​​voordeel te kiezen, zonder een meter, een meisje kan dat niet zijn, en beide meisjes zouden het moeten hebben. En omgekeerd, als dit jongens zijn, dan moet er een peetvader zijn en een moeder voor twee.

Vóór de doop moet je het eerst eens zijn over de dag van het avondmaal, omdat het vasten van een kind op doordeweekse dagen niet altijd gedoopt kan worden. Alleen het weekend blijft. Het is noodzakelijk om de keuze van de goden voor twee kinderen zorgvuldig te overwegen, omdat er een aantal verboden zijn en niet iedereen een ontvanger kan worden. Dus je kunt geen ontvangers zijn:

 • moeder of vader van een kind
 • echtgenoten,
 • een persoon die een niet-orthodoxe religie heeft, de uitzondering kan katholiek zijn,
 • iemand die ver van het kerkleven is en niet in God gelooft.

Het is toegestaan ​​om kinderen te dopen zonder peetouders, en met één ontvanger, kerkelijke statuten. Het is de moeite waard om deze nuances met de priester eens te worden, omdat niet alles met begrip te maken heeft.

De regels luiden:

Op een grafische manier laat het leven ons zien dat religie één is, maar verschillende priesters verklaren ongelijk de kwestie van de mogelijkheid om een ​​kind te dopen zonder de peetouders en vader. Sommige priesters mogen peetouders opschrijven met de woorden van de moeder en de vader van de baby. Dit kan figuurlijk doop doop worden genoemd. Andere priesters zijn er zeker van dat volgens de canones van de kerk peetouders die niet aanwezig zijn in het Mysterie van de Doop, niet als zodanig kunnen worden beschouwd voor God.

Daarom, als je de baby wilt dopen, maar de mensen die je hebt gekozen, om bepaalde redenen, niet de gelegenheid hebben om het sacrament van de doop bij te wonen, en je wilt geen anderen kiezen, of in extreme gevallen is er niemand om te bellen, dan moet je zeker persoonlijk met de priester praten en ophelderen wat te doen in deze situatie. Trouwens, de vader kan zelf de vader zijn.

Hoe kies je peetouders voor je baby?

Het belangrijkste is dat zij gedoopte mensen moeten zijn, religieuze christenen die behoren tot de orthodoxe kerk. Het is belangrijk dat de voorwaarde van uw keuze van peetouders was dat de uitverkoren persoon u kon blijven helpen met goede daden, het kind kon opvoeden volgens de christelijke tradities, evenals hulp in praktische omstandigheden.

En natuurlijk zijn de belangrijke voorwaarden de mate waarin u bekend bent met de veronderstelde peetouders en gewoon een goede relatie tussen u. Denk goed na of uw gekozen peetouders de kerkmentoren van uw kind kunnen zijn.

Als een peetoom niet aanwezig is bij het sacrament van de doop, is het dan mogelijk om de ceremonie zonder zijn medewerking uit te voeren terwijl het bij de peetouders wordt geregistreerd?

Tot 1917 bestond er zoiets als "afwezige peetouders", maar het werd alleen beoefend in relatie tot de keizerlijke families, als zij, als een teken van hun genade, overeenkwamen om de peetouders van een baby te zijn. Als we het hebben over een soortgelijke situatie, alleen, natuurlijk, in de moderne versie, kun je dat doen, en als dat niet het geval is, is het beter om voor alle normen door te gaan met de gangbare praktijk.

Is het mogelijk peetouders te weigeren als het kind al is gedoopt? En is het mogelijk om een ​​baby te kruisen met het oog op een juiste opvoeding in het christelijk geloof?

Een kind kan in geen geval opnieuw worden gedoopt, omdat het Mysterie van de Doop eenmaal plaatsvindt, en de zonden van de peetouders, de inlandse ouders en zelfs de gedoopte zelf, niet al die geschenken annuleren die aan het kind in het Mysterie van de Doop worden gegeven.

Wat betreft de communicatie van een persoon met zijn peetouders, dan verraadt natuurlijk verraad aan het geloof, dat wil zeggen, een overgang naar een andere religie of wegvallen naar goddeloosheid, evenals een niet-christelijke manier van leven, dat de persoon de plicht van de peetvader niet aankon.

Bekijk de video: Een woord over engelen en over onze engelbewaarder (Januari- 2022).

Pin
Send
Share
Send
Send

lehighvalleylittleones-com